Aktuality

Bohoslužby v týdnu 23. – 29. prosince budou slouženy podle aktuálního rozpisu bohoslužeb, který je k dispozici na nástěnkách našich kostelů, na těchto webových stránkách v záložce „Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok“ a je rovněž součástí obsahu posledního čísla farního časopisu „Jakub“.

V neděli 29. prosince bude mše svatá v 10:30 hodin v kostele Sv. Jakuba Staršího v Příbrami spojena s obřadem žehnání manželům.

S předstihem upozorňujeme, že počínaje nedělními bohoslužbami 5. ledna dochází ke změně času konání bohoslužeb ve Višňové, kde budou nedělní mše svaté slouženy od 8:00 hodin, a v Suchodole, kde budou nedělní mše svaté slouženy od 9:15 hodin. Časy ostatních bohoslužeb tímto nebudou
dotčeny.

Liturgický kalendář

Středa 25. prosince – Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ.

Čtvrtek 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.

Pátek 27. prosince – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

Sobota 28. prosince – Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

Neděle 29. prosince – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.