Aktuality

Každý pátek v době postní se od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího bude konat pobožnost Křížové cesty.
Každé 1. a 3. úterý v měsíci v době postní se od 20:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba konat modlitba žalmů.
Vzhledem k neobvyklému počasí v současné době může být na Květnou neděli nedostatek tzv. kočiček. Prosíme tedy věřící, aby si pro obřady Květné neděle v rámci možností přinesli vlastní ratolesti.
V sobotu 23. března od 9:00 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba kající pobožnost za účasti P. Vladimíra Málka s následnou možností přijetí svátosti smíření.
V sobotu 23. března od 19:00 hodin se v sále Domu Natura uskuteční vizitační setkání příbramského vikariátu s pražským arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.

Liturgický kalendář

Neděle 17. března – 5. NEDĚLE POSTNÍ.