Aktuality

Bohoslužby v naší farnosti budou slouženy podle pravidelného rozpisu s výjimkou úterý 19. března, kdy z důvodu konání vikariátní konference nebude v kostele sv. Jakuba sloužena mše svatá.

Každý pátek v době postní se od 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího bude konat pobožnost Křížové cesty.

Každé 1. a 3. úterý v měsíci v době postní se od 20:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba konat modlitba žalmů.

Vzhledem k neobvyklému počasí v současné době může být na Květnou neděli nedostatek tzv. kočiček. Prosíme tedy věřící, aby si pro obřady Květné neděle v rámci možností přinesli vlastní ratolesti.

V sobotu 23. března od 9:00 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba kající pobožnost za účasti P. Vladimíra Málka s následnou možností přijetí svátost smíření.

Liturgický kalendář

Úterý 19. března – Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE.

Neděle 24. března – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE.