Aktuality

V neděli 25.srpna bude sloužena mše svatá u Sv. Jakuba pouze v 10:30 hod. V neděli 1. září v 10:30 hodin bude v příbramském kostele sv. Jakuba Staršího sloužena dětská mše svatá, při níž budou dětem požehnány školní tašky.

Od neděle 1. září včetně dochází k rozšíření pořadu bohoslužeb v naší farnosti. Nově bude sloužena mše svatá každou neděli v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami. Ostatní pořad včetně nedělních dopoledních bohoslužeb zůstává beze změny.

Ve středu 4. září od 19:00 hodin se v budově fary uskuteční zasedání farní rady.

Liturgický kalendář

Úterý 27. srpna – Památka sv. Moniky.

Středa 28. srpna – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek 29. srpna – Památka Umučení svatého Jana Křtitele.

Neděle 1. září – 22. neděle v mezidobí.