Aktuality

V neděli 14. dubna se koná FARNÍ DEN RODIN, a to od 14,00 hodin v příbramském AQUAPARKU. Volná zábava pro nejměnší, větší i dříve narozené. Sraz před vchodem.

V sobotu 20. dubna od 17:00 hodin se v prostorách naší fary uskuteční setkání mládeže od 12 do 18 let. Na programu je společné občerstvení, hry a sledování vybraného filmu. Po přenocování na faře bude setkání zakončeno v neděli 21. dubna účastí na mši svaté od 10:30 hodin v kostele u sv. Jakuba Staršího.


Peněžní sbírka v neděli 14. dubna bude využita na mzdovou podporu kněží pražské arcidiecéze. Arcidiecéze spustila aplikaci DONATOR. Jejím prostřednictvím mohou věřící darovat finance na mzdovou podporu kněží, ale samozřejmě i na jiný účel, např. jako dar konkrétní farnosti. DONATOR bude tvořit do budoucna jeden ze zdrojů, kterými Arcidiecéze zajistí finance na mzdy kněžím. Podrobně najdete vše na adrese aplikace: praha.donator.cz

Liturgický kalendář

Pondělí 8. dubna – Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ.
Čtvrtek 11. dubna – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.
Neděle 14. dubna – 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.