Aktuality

Bohoslužby v naší farnosti budou slouženy podle pravidelného rozpisu s výjimkou úterý 23. dubna, kdy z důvodu konání vikariátní conference příbramského vikariátu nebude sloužena mše svatá v 8:00 hodin.

V sobotu 4. května se v areálu baziliky na Svaté Hoře uskuteční 23. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Program pouti je uveden na svatohorských webových stránkách, hlavní mše svatá celebrovaná pražským arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem bude sloužena od 11:30 hodin u korunovačního oltáře baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

Liturgický kalendář

Úterý 23. dubna – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka.

Čtvrtek 25. dubna – Svátek sv. Marka, evangelisty.

Neděle 28. dubna – 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.