Aktuality

V sobotu 4. května se v areálu baziliky na Svaté Hoře uskuteční 23. arcidiecézní pouť za duchovní povolání. Program pouti je uveden na svatohorských webových stránkách, hlavní mše svatá celebrovaná pražským arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem bude sloužena od 11:30 hodin u korunovačního oltáře baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

V sobotu 4. května v 17:00 hodin bude v kostele ve Višňové sloužena mše svatá pro členy hasičského sboru.

V neděli 5. května od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba v Příbrami sloužena dětská mše svatá.

V neděli 5. května bude v rámci všech bohoslužeb zveřejněna zpráva o hospodaření naší farnosti za rok 2023.

Dne 21. května v 19 hodin se v kostele sv. Jakuba uskuteční koncert Drážďanského filharmonického sboru v rámci 55. ročníku Hudebního festivalu A. Dvořáka.

Liturgický kalendář

Pondělí 29. dubna – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Čtvrtek 2. května – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.

Pátek 3. května – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.

Neděle 5. května – 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ.