Aktuality

V úterý 7. května se od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání pastorační rady farnosti.
V sobotu 18. května od 20:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena mše svatá z vigilie slavnosti seslání Ducha svatého.

Liturgický kalendář

Čtvrtek 9. května – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ.
Neděle 12. května – Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ.