Aktuality

V sobotu 15. června od 14:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli v Kotenčicích pro členy hasičského sboru.
V neděli 23. června od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena dětská mše svatá s požehnáním pro čas prázdnin a dovolených. Poté se od 14 hodin koná Farní den rodin.
V neděli 21. července od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena poutní mše svatá.

Liturgický kalendář

Úterý 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola.
Čtvrtek 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
Neděle 16. června – 11. neděle v mezidobí.