Aktuality

V úterý 18. června nebude z důvodu konání vikariátní konference sloužena mše svatá v 8:00 hodin.

V sobotu 22. června od 18:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli v Ouběnicích.
V neděli 23. června od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena dětská mše svatá s požehnáním pro čas prázdnin a dovolených.
V neděli 23. června od 14:00 hodin se uskuteční Farní den rodin v “ADVENTURE GOLF MILÍN”. Podrobnější info na farních médiích a vývěskách.
V neděli 21. července od 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena poutní mše svatá

Liturgický kalendář

Pátek 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Neděle 23. června – 12. neděle v mezidobí.