Aktuality

Od neděle 1. září včetně dochází k rozšíření pořadu bohoslužeb v naší farnosti. Nově bude sloužena mše svatá každou neděli v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami. Ostatní pořad včetně nedělních dopoledních bohoslužeb zůstává beze změny.
Ve středu 4. září od 19:00 hodin se v budově fary uskuteční zasedání farní rady.
V neděli 8. září od 9:15 hodin se přesouvá mše svatá z kostela ve Višňové do kaple v Ostrově.

Liturgický kalendář

Úterý 3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
Neděle 8. září – 23. neděle v mezidobí.