Aktuality

Bohoslužby ve farnosti budou slouženy podle obvyklého pořádku, t.j. včetně kompletního nedělního rozpisu.
V pátek 29. května od 17:30 hodin ve farním sále proběhne setkání v rámci přípravy na přijetí svátosti biřmování.
V sobotu 30. května ve 20:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena mše svatá z vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého.

Jako každoročně i letos je naše farnost zapojena do celostátní akce „Noc kostelů 2020“, která se uskuteční v pátek 12. června. V rámci farnosti
bude v době od 18:00 do 22:00 hodin zpřístupněn kostel sv. Jakuba Staršího k individuálním prohlídkám kostela. Večerem bude znít reprodukovaná duchovní hudba a program bude zakončen společnou modlitbou přítomných se zpěvy s Taizé.

Liturgický kalendář

Úterý 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze.
Sobota 30. května – Památka sv. Zdislavy.
Neděle 31. května – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.