Aktuality

Bohoslužby ve farnosti budou slouženy podle obvyklého pořádku.
Jako každoročně i letos je naše farnost zapojena do celostátní akce „Noc kostelů 2020“, která se uskuteční v pátek 12. června. V rámci farnosti bude v době od 18:00 do 22:00 hodin zpřístupněn kostel sv. Jakuba Staršího k individuálním prohlídkám kostela. Večerem bude znít reprodukovaná duchovní hudba a program bude zakončen společnou modlitbou přítomných se zpěvy z Taizé.

Liturgický kalendář

Pondělí 1. června – Památka Panny Marie, Matky církve.
Středa 3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Čtvrtek 4. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
Pátek 5. června – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Neděle 7. června – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.