Aktuality

Bohoslužby ve farnosti budou slouženy podle obvyklého pořádku.
V pátek 12. června proběhne v naší farnosti program v rámci celostátní akce „Noc kostelů 2020“ . Program bude spočívat ve zpřístupnění kostela sv. Jakuba Staršího v době od 18:00 do 22:00 hodin k individuálním prohlídkám kostela.
Večerem bude znít reprodukovaná duchovní hudba a program bude zakončen společnou modlitbou přítomných se zpěvy z Taizé.
V neděli 14. června bude v naší farnosti sloužena mše svatá ze slavnmosti Těla a krve Páně.

Liturgický kalendář

Čtvrtek 11. června – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.
Sobota 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
Neděle 14. června – 11. neděle v mezidobí.