Aktuality

Bohoslužby ve farnosti budou slouženy podle obvyklého pořádku.
V pátek 26. června se od 17:30 hodin uskuteční ve farním sále setkání v rámci přípravy na přijetí svátosti biřmování.

Liturgický kalendář

Středa 24. června – Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE.
Neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí.