Aktuality 39. týden

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného rozpisu.

V neděli 2. října v 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena dětská mše svatá, během níž přijme svátost křtu Anastazie Stejkozová.

Po mši svaté si vás rodina dovoluje pozvat na malé občerstvení v rámci pravidelné „farní kávy“

Liturgický kalendář

Úterý 27. září – Památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Středa 28. září – Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa.

Čtvrtek 29. září – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Pátek 30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Sobota 1. října – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

Neděle 2. října27. neděle v mezidobí.