Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného pořádku.

Od neděle 1. září došlo k rozšíření pořadu bohoslužeb v naší farnosti. Nově je sloužena mše svatá každou neděli v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami. Ostatní pořad včetně nedělních dopoledních bohoslužeb zůstává beze změny.

V sobotu 21. září od 12:00 hodin bude sloužena poutní mše svatá v kapli v Občově.

V průběhu měsíce září bude ve spolupráci naší a svatohorské farnosti zahájena výuka náboženství a příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. Přesný rozpis vyučujících a časový rozvrh výuky bude domluven na informativní schůzce ve středu 11. září v 16:00 hodin v zasedací místnosti kláštera Redemptoristů na Svaté hoře.

Liturgický kalendář

Pátek 13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
Sobota 14. září – Svátek Povýšení svatého kříže.
Neděle 15. září – 24. neděle v mezidobí.