Aktuality

Bohoslužby v týdnu 10. – 16.8. budou slouženy podle obvyklého prázdninového rozvrhu.
Nedělní mše svatá v 18:00 v Přibrami v době letních prázdnin sloužena nebude.
Mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena v neděli 16. srpna ve Višňové, v Suchodole a v Příbrami v obvyklých časech.
S předstihem upozorňujeme, že v neděli 6. září v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami přijme při mši svaté od 10:30 hodin z rukou světícího biskupa pražského Mons. Zdeňka Wasserbauera svátost biřmování 9 příbramských farníků. Srdečně zveme všechny k účasti na této slavnosti a rovněž prosíme o modlitbu za naše biřmovance.
V tento den nebude sloužena mše svatá ve Višňové a v Suchodole.

Liturgický kalendář

Pondělí 10. srpna – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
Úterý 11. srpna – Památka sv. Kláry, panny.
Pátek 14. srpna – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
Sobota 15. srpna – Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.
Neděle 16. srpna – 20. neděle v mezidobí.