Aktuality

Bohoslužby v týdnu 24. – 30.8. budou slouženy podle pravidelného prázdninového pořádku.
Nedělní mše svatá v 18:00 v Přibrami v době letních prázdnin sloužena nebude.
V neděli 30. srpna od 10:30 hodin bude v Příbrami sloužena dětská mše svatá, při níž budou dětem požehnány školní tašky.
Setkání pastorační rady, které se mělo konat ve středu 26. srpna od 19. hodin, se odkládá na zářijový termín, který ještě bude upřesněn, poněvadž vzhledem k pokračující rekonstrukci budovy fary prozatím není možné využít farní sál.
S předstihem upozorňujeme, že v neděli 6. září v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami přijme při mši svaté od 10:30 hodin z rukou světícího biskupa pražského Mons. Zdeňka Wasserbauera svátost biřmování 9 příbramských farníků. Srdečně zveme všechny k účasti na této slavnosti a rovněž prosíme o modlitbu za naše biřmovance. V tento den nebude sloužena mše svatá ve Višňové a v Suchodole.
Počínaje nedělí 6. září (včetně) budou v Příbrami opět slouženy pravidelné nedělní mše svaté v 18:00 hodin.

Liturgický kalendář

Pondělí 24. srpna – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
Čtvrtek 27. srpna – Památka sv. Moniky
Pátek 28. srpna – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.
Sobota 29. srpna – Památka Umučení svatého Jana Křtitele.
Neděle 30. srpna – 22. neděle v mezidobí.