Aktuality

Bohoslužby v týdnu 31.8. – 6.9. budou slouženy podle následujícího pořádku:
úterý 1. září – 8:00 hodin Příbram
středa 2. září – mše svatá nebude
čtvrtek 3. září – 8:00 Příbram
pátek 4. září – 8:00 Příbram
neděle 6. září10:30 hodin Příbram, mše svatá s udílením svátosti biřmování, z rukou světícího biskupa pražského Mons. Zdeňka Wasserbauera přijme svátost biřmování 9 příbramských farníků. Další mše svatá pak v 18:00 hodin Příbram.
V pátek 4. září se od 17:30 hodin uskuteční na faře závěrečná schůzka v rámci přípravy k přijetí svátosti biřmování.
V neděli 13. září od 14:00 hodin bude sloužena poutní mše svatá v kapli v Ostrově. Mše svatá v 8:00 hodin ve Višňové sloužena nebude.
Od 1. září včetně budou pravidelné úterní bohoslužby v Příbrami slouženy od 8:00 hodin.

Liturgický kalendář

Čtvrtek 3. září – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.
Neděle 6. září – 23. neděle v mezidobí.