Aktuality

V úterý 22. září proběhne v naší farnosti vizitace arcibiskupa pražského, kardinála Dominika Duky. Součástí této vizitace bude rovněž mše svatá v Příbrami od 17:30 hodin, které bude předsedat pan kardinál. Po mši svaté bude možnost krátkého přátelského setkání s panem kardinálem.
V sobotu 26. září v 11:00 hodin se při mši svaté v kostele ve Višňové rozloučíme se zesnulým Ladislavem Soukupem.
V sobotu 26. září od 17:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli v Drásově.
V neděli 27. září od 14:00 hodin bude sloužena mše svatá v kapli v Lize.
V neděli 4. října při dětské mši svaté v 10:30 hodin přistoupí 7 dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání.

Liturgický kalendář

Pondělí 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Středa 23. září – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Neděle 27. září – 26. neděle v mezidobí.