Aktuality

V průběhu měsíce září bude ve spolupráci naší a svatohorské farnosti zahájena výuka náboženství a příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. Přesný rozpis vyučujících a časový rozvrh výuky bude k dispozici na webových stránkách farnosti a na vývěskách našich kostelů.

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle pravidelného pořádku.

V sobotu 21. září od 12:00 hodin bude sloužena poutní mše svatá v kapli v Občově.

Liturgický kalendář

Pondělí 16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice.

Pátek 20. září – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-Gona, kněze, Pavla Chong Ha-Sanga a druhů, mučedníků.

Sobota 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Neděle 22. září – 25. neděle v mezidobí.