Aktuality

Bohoslužby ve farnosti budou v týdnu 17.-23.5. slouženy podle obvyklého pořádku, t.j. včetně kompletního nedělního rozpisu.
V sobotu 22. května ve 20:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba Staršího sloužena mše svatá z vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého.
Jako každoročně i letos je naše farnost zapojena do celostátní akce „Noc kostelů 2020“, která se uskuteční v pátek 28. května. V rámci farnosti bude v době od 18:00 do 22:00 hodin zpřístupněn kostel sv. Jakuba Staršího k individuálním prohlídkám kostela. Večerem bude znít reprodukovaná duchovní hudba a program bude zakončen společnou modlitbou přítomných se zpěvy z Taizé. Kompletní program je k dispozici zde a bude dále k dispozici na FB profilu a ve vývěskách kostelů naší farnosti.

Liturgický kalendář

Neděle 23. května – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.