Aktuality – pozor změna

Bohoslužby ve farnosti budou slouženy podle následujícího pořádku:
V týdnu od 31. května do 6. června nebudou v naší farnosti bohoslužby s výjimkou neděle 6. června, kdy bude v Příbrami sloužena mše svatá v 10:30 hodin.
V týdnu od 7. června do 13. června nebudou slouženy mše svaté v úterý 8. června a ve středu 9. června. Ostatní program bude již dle standardního rozpisu.
V neděli 6. června bude v 10:30 hodin sloužena v Příbrami mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně.
V neděli 13. června při mši svaté v 10:30 hodin přijme svátost křtu Tomáš Opočenský.

Liturgický kalendář

Pondělí 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie.
Úterý 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka.
Čtvrtek 3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků.
Sobota 5. června – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.
Neděle 6. června – Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ.
Pátek 11. června – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.
Sobota 12. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
Neděle 13. června – 11. neděle v mezidobí