Aktuality

Úterní mše svatá 10. srpna sloužena NEBUDE a je přeložena na čtvrtek 12. srpna od 8:00 hodin. Ostatní bohoslužby v týdnu 9. – 15. srpna budou slouženy podle obvyklého prázdninového rozpisu
V době letních prázdnin není sloužena nedělní mše svatá v Příbrami od 18:00 hodin.

Liturgický kalendář

Pondělí 9. srpna – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Úterý 10. srpna – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
Středa 11. srpna – Památka sv. Kláry, panny.
Sobota 14. srpna – Památka sv. Mamiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.
Neděle 15. srpna – Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.