Aktuality


Ve středu 15. září od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní a ekonomické rady naší farnosti.
V úterý 21. září bude naše farnost hostit vikariátní konferenci příbramského vikariátu. Úterní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího bude proto sloužena od 9:00 hodin.
V nastávajícím školním roce je ve spolupráci naší a svatohorské farnosti připravováno opětovné zahájení výuky náboženství pro školní děti. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím dostupných kontaktů obou farností.

Liturgický kalendář

Pondělí 13. září – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve.
Úterý 14. září – Svátek Povýšení svatého kříže.
Středa 15. září – Památka Panny Marie Bolestné.
Čtvrtek 16. září – Památka sv. Ludmily, mučednice.
Neděle 19. září – 25. neděle v mezidobí.