Aktuality

V úterý 21. září bude naše farnost hostit vikariátní konferenci příbramského vikariátu. Úterní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího bude proto sloužena od 9:00 hodin.

V neděli 26. září bude ve 14:00 hodin sloužena poutní mše svatá v kapli v obci Liha. Mše svatá v 9:15 hodin v Suchodole v tento den sloužena nebude.

V nastávajícím školním roce je ve spolupráci naší a svatohorské farnosti připravováno opětovné zahájení výuky náboženství pro školní děti. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím dostupných kontaktů obou farností.

Protože se blíží uplynutí mandátu pastorační a ekonomické rady naší farnosti, bude třeba v nastávajícím období uskutečnit volby do tohoto významného farního orgánu. Proto prosíme všechny farníky, kterým není chod naší farnosti lhostejný, aby do příští pastorační a ekonomické rady navrhli důvěryhodné kandidáty. K tomu účelu jsou ve všech kostelích naší farnosti k dispozici archy, do nichž může kdokoli vepsat jím navrhovaného kandidáta. Uzávěrka návrhů bude 10. října 2021.

Liturgický kalendář

Pondělí 20. září – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků.
Úterý 21. září – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
Čtvrtek 23. září – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.
Neděle 26. září – 26. neděle v mezidobí.