Aktuality

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle obvyklého celoročního rozvrhu.
V sobotu 2. října v 17:00 hodin bude sloužena poutní mše svatá v kapli v Drásově.
V neděli 3. října v 10:30 hodin bude v příbramském kostele sv. Jakuba Staršího sloužena dětská mše svatá, při níž také poděkujeme za letošní úrodu.
Protože se blíží uplynutí mandátu pastorační a ekonomické rady naší farnosti, bude třeba v nastávajícím období uskutečnit volby do tohoto významného farního orgánu. Proto prosím všechny farníky, kterým není chod naší farnosti lhostejný, aby do příští pastorační a ekonomické rady navrhli důvěryhodné kandidáty. K tomu účelu jsou ve všech kostelích naší farnosti k dispozici archy, do nichž může kdokoli vepsat jím navrhovaného kandidáta. Volby se uskuteční po nedělní dopolední mši svaté 10. října 2021. Prosím tedy všechny farníky, kterým leží na srdci složení pastorační a ekonomické rady naší farnosti, aby se této mše svaté zúčastnili v co nejhojnějším počtu.

Liturgický kalendář

Pondělí 27. září – Památka sv. Vincence z Pauly, kněze.
Úterý 28. září – Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa.
Středa 29. září – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
Čtvrtek 30. září – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.
Pátek 1. října – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve.
Sobota 2. října – Památka svatých andělů strážných.
Neděle 3. října – 27. neděle v mezidobí.