Aktuality


Volby do pastorační a ekonomické rady farnosti se uskuteční po nedělní dopolední mši svaté 10. října 2021. Prosíme tedy všechny farníky, aby se této mše svaté zúčastnili v co nejhojnějším počtu.

Bohoslužby v tomto týdnu budou slouženy podle obvyklého celoročního rozvrhu.
V sobotu 16. října od 10:00 hodin bude v kostele sv. Jakuba v rámci brigády proveden úklid a vyčištění kostelní věže.

Liturgický kalendář

Pondělí 4. října – Památka sv. Františka z Assisi.
Čtvrtek 7. října – Památka Panny Marie Růžencové.
Neděle 10. října – 28. neděle v mezidobí.