Aktuality

V souvislosti s blížící se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé v úterý 2. listopadu je 1. a 2. listopadu po celý den možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Pořad bohoslužeb v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé v úterý 2. listopadu:
Suchodol 13:30 hodin – pobožnost na hřbitově, následuje mše svatá v kostele.
Višňová 14:30 hodin – mše svatá v kostele.
Příbram 16:00 hodin – pobožnost na hřbitově, následuje mše svatá v kapli sv. Kříže (mše svatá v 8:00 hodin sloužena nebude).

Liturgický kalendář

Čtvrtek 28. října – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
Neděle 31. října – 31. neděle v mezidobí.