Aktuality

Pořad bohoslužeb v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé v úterý 2. listopadu:
Suchodol 13:30 hodin – pobožnost na hřbitově, následuje mše svatá v kostele.
Višňová 14:30 hodin – mše svatá v kostele.
Příbram 16:00 hodin – pobožnost na hřbitově, následuje mše svatá v kapli sv. Kříže (mše svatá v 8:00 hodin sloužena nebude).

V pátek 5. listopadu od 18:00 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami „Adorace s mládeží“ (a nejen s ní).

V neděli 7.11. v 10,30 se koná dětská mše svatá.

V souvislosti se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé v úterý 2. listopadu je možno dne 1. a 2. listopadu po celý den při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Liturgický kalendář

Pondělí 1. listopadu – Slavnost VŠECH SVATÝCH.
Úterý 2. listopadu – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Čtvrtek 4. listopadu – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa.
Neděle 7. listopadu – 32. neděle v mezidobí.