Aktuality

V pátek 3. prosince bude sloužena v příbramském kostele rorátní mše svatá od 6:00 hodin. Bohoslužba v 8:00 hodin sloužena nebude.
V neděli 5. prosince od 10:30 hodin bude v Příbrami sloužena dětská mše svatá.
V úterý 7. prosince od 17:00 hodin se v příbramském kostele uskuteční Benefiční koncert pro oranizaci Radost Příbramáčkům.
Nová pandemická opatření nezmiňují eplicitně podmínky náboženských shromáždění. Tedy pro nás nenastávají žádná nová a přísnější pravidla. I nadále ovšem platí povinnost ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou a v rámci možností dodržování rozestupů 1,5 metru (netýká se členů jedné rodiny). Prosíme ty, kteří pociťují příznaky respiračního onemocnění, aby se zdrželi účasti na bohoslužbě.

Liturgický kalendář

Úterý 30. listopadu – Svátek sv. Ondřeje, apoštola.
Pátek 3. prosince – Památka sv. Františka Xaverského, kněze.
Neděle 5. prosince – 2. NEDĚLE ADVENTNÍ.