Aktuality

V pátek 10. prosince bude sloužena v příbramském kostele rorátní mše svatá od 6:00 hodin. Bohoslužba v 8:00 hodin sloužena nebude.

V sobotu 11. prosince v 9:00 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami kající bohoslužba slova za účasti P. Vladimíra Málka. Po jejím skončení bude  možnost nad obvyklý rámec přijmout svátost smíření.

V úterý 7. prosince od 17:00 hodin se v příbramském kostele uskuteční Benefiční koncert pro organizaci Radost Příbramáčkům.

Společenský večer naší farnosti, plánovaný na 15. ledna 2021 se z důvodu přetrvávající pandemie překládá na termín 21. května 2021.

S blížícími se Vánocemi upozorňuji na potřebu stavby Betléma v našem kostele. V neděli 19. prosince po mši svaté v 10:30 hodin budeme přepravovat těžší součásti Betléma do boční kaple a v úterý 21. prosince od 17:00 hodin budeme Betlém stavět. Uvítáme pomoc našich farníků.

Nová pandemická opatření nezmiňují eplicitně podmínky náboženských shromáždění. Tedy pro nás nenastávají žádná nová a přísnější pravidla. I nadále ovšem platí povinnost ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou a v rámci možností dodržování rozestupů 1,5 metru (netýká se členů jedné rodiny). Samozřejmě prosím ty, kteří pociťují příznaky respiračního onemocnění, aby zvážili účast na bohoslužbě.    

Liturgický kalendář

Úterý 7. prosince – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.

Středa 8. prosince – Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU.

Neděle 12. prosince – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ.