Aktuality

V úterý 14. prosince a ve středu 15. prosince se bohoslužby NEKONAJÍ.
V pátek 17. prosince bude sloužena v příbramském kostele rorátní mše svatá od 6:00 hodin. Bohoslužba v 8:00 hodin sloužena nebude.
V neděli 19. prosince bude obvyklý pořad bohoslužeb.
Společenský večer naší farnosti, plánovaný na 15. ledna 2022 se z důvodu přetrvávající pandemie překládá na termín 21. května 2022.
S blížícími se Vánocemi upozorňujeme na potřebu stavby Betléma v našem kostele. V neděli 19. prosince po mši svaté v 10:30 hodin budeme přepravovat těžší součásti Betléma do boční kaple a v úterý 21. prosince od 17:00 hodin budeme Betlém stavět. Uvítáme pomoc našich farníků.
Nová pandemická opatření nezmiňují eplicitně podmínky náboženských shromáždění. Tedy pro nás nenastávají žádná nová a přísnější pravidla. I nadále ovšem platí povinnost ochrany dýchacích cest, dezinfekce rukou a v rámci možností dodržování rozestupů 1,5 metru (netýká se členů jedné rodiny). Samozřejmě prosíme ty, kteří pociťují příznaky respiračního onemocnění, aby zvážili účast na bohoslužbě.

Liturgický kalendář

Pondělí 13. prosince – Památka sv. Lucie, panny a mučednice.
Úterý 14. prosince – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
Neděle 19. prosince – 4. NEDĚLE ADVENTNÍ.