Aktuality

Každou 1. neděli v měsíci v 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena dětská mše svatá, po které bude následovat setkání u kávy, tzv. „farní kafe“.
Každou poslední neděli v měsíci po mši svaté v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba se uskuteční přátelské setkání s občerstvením. Nejbližší termín tohoto setkání bude 30.1.
Při naší farnosti existuje skupina přátel a lidí, kteří se zajímají o dění ve farnosti. Prostřednictvím hromadného e-mailu dostávají informace o novinkách, případných změnách, aktivitách a chystaných akcích farnosti. Pokud byste i vy měli zájem tyto informace prostřednictvím e-mailu dostávat, kontaktujte, prosím, duchovního správce farnosti, a to e-mailem na janprimus@seznam.cz nebo na telefonním čísle 318 624 794 nebo 604 356 268.

Liturgický kalendář

Neděle 16. ledna – 2. neděle v mezidobí.