Aktuality

V úterý 18. ledna z důvodu konání vikariátní konference nebude sloužena mše svatá v 8:00 hodin. Ostatní program zůstává beze změny.
Každou 1. neděli v měsíci v 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena dětská mše svatá, po které bude následovat setkání u kávy, tzv. „farní kafe“.
Každou poslední neděli v měsíci po mši svaté v 18:00 hodin v kostele sv. Jakuba se uskuteční přátelské setkání s občerstvením. Nejbližší termín tohoto setkání bude 30. ledna.

Při naší farnosti existuje skupina přátel a lidí, kteří se zajímají o dění ve farnosti. Prostřednictvím hromadného e-mailu dostávají informace o novinkách, případných změnách, aktivitách a chystaných akcích farnosti. Pokud byste i vy měli zájem tyto informace prostřednictvím e-mailu dostávat, kontaktujte, prosím, duchovního správce farnosti, a to e-mailem na janprimus@seznam.cz nebo na telefonním čísle 318 624 794 nebo 604 356 268.

Liturgický kalendář

Pondělí 17. ledna – Památka sv. Antonína, opata.
Úterý 18. ledna – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Pátek 21. ledna – Památka sv. Anežky, panny a mučednice.
Neděle 23. ledna – 3. neděle v mezidobí.