Aktuality

V úterý 1. února od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
V neděli 6. února v 10:30 hodin bude v kostele sv. Jakuba sloužena dětská mše svatá, po které bude následovat setkání u kávy, tzv. „farní kafe“.

Bohoslužby v týdnu 31.1. – 6.2. budou slouženy podle obvyklého pořádku.

Liturgický kalendář

Pondělí 31. ledna – Památka sv. Jana Boska, kněze.
Středa 2. února – Svátek Uvedení Páně do chrámu.
Sobota 5. února – Památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Neděle 6. února – 5. neděle v mezidobí.