Aktuality ze 4. čísla farního zpravodaje JAKUB

Víte to?

Víte to?
• Dětská mše sv. bude 4. května 2014.
• Noc kostelů bude v pátek 23. května.
• Setkání pastorační rady bude ve středu
23. dubna 2014 v 19.30 na faře.