Aktuálně pro týden 6.-12.9.

Bohoslužby v tomto týdnu jsou slouženy podle obvyklého celoročního rozvrhu.
Počínaje nedělí 5. září je opět pravidelně sloužena nedělní mše svatá v Příbrami od 18:00 hodin.
Ve středu 15.9. od 19:00 hodin se ve farním sále uskuteční zasedání farní a ekonomické rady naší farnosti.
V nastávajícím školním roce je ve spolupráci naší a svatohorské farnosti připravováno opětovné zahájení výuky náboženství pro školní děti. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím dostupných kontaktů obou farností.

Liturgický kalendář

Středa 8. září – Svátek Narození Panny Marie.
Neděle 12. září – 24. neděle v mezidobí.