Aktuální informace

Od pondělí 11.5. 2020 jsou bohoslužby v naší farnosti organizovány následovně:
Platí standardní rozpis bohoslužeb, tj. v úterý od 18:00 hodin, ve středu a v pátek od 8:00 hodin, vždy v kostele sv. Jakuba Staršího v Příbrami a s účastí veřejnosti.

V neděli budou slouženy mše svaté ve Višňové od 8:00 hodin a v
Suchodole od 9:15 hodin s volnou účastí veřejnosti, dále pak v kostele
sv. Jakuba Staršího v Příbrami podle obvyklého pořádku v 10:30 a v
18:00 hodin.
Zatímní limit účasti veřejnosti na bohoslužbě je 100 osob, proto prosím
věřící, aby zvážili účast na mši svaté nejen v 10:30, ale rovněž v 18:00
hodin, kdy obvykle nebývá návštěvnost tak vysoká jako na dopolední
mši svaté.

Prosím sledujte nadále webové stránky, facebookový profil a vývěsky farnosti.
Děkuji za pochopení.
P. Jan Primus, administrátor farnosti