Aktuální informace 28.3.

V průběhu Svatého týdne, tj. od pondělí 6. dubna do Velkého pátku 10. dubna včetně bude vždy v době od 16:00 do 18:00 hodin probíhat v kostele sv. Jakuba Staršího výstav Nejsvětější svátosti.
Zároveň v uvedeném čase bude možnost přijmout svátost smíření. Vstup do kostela bude umožněn přes sakristii. Z hygienických důvodů může být v kostele najednou přítomno maximálně 10 osob.
Vedle výše uvedeného bude i nadále po celý den zpřístupněn prostor zádveří hlavního vchodu do kostela k individuální modlitbě.
Způsob slavení Velikonočního Tridua v naší farnosti je v současné době ve stadiu jednání. Prosím sledujte nadále webové stránky, facebookový profil a vývěsky farnosti.
Děkuji za pochopení.
P. Jan Primus
administrátor farnosti