Ale to je málo!

„Sto ljat nech žije nám…“ zpívá
se v polské zdravici. Jenomže to je
málo, moc málo! Kterémusi papežovi
přáli při jeho osmdeátinách zdraví
a život do sta let a on s úsměvem odpověděl:
„Nevím, proč bychom měli
takto omezovat Boží dobrotu?“

Paní Kassayová v domě s pečovatelskou
službou na Brodské ulici se
v tyto dny dožívá 101 let. Pravidelná
účastnice bohoslužeb v tamní kapli,
stále bystrého ducha a pokoje v duši.
Připojujeme se ke gratulantům a přejeme
jí – co? „Stodeset ljat nech žije
nám“? Třeba i víc, neomezujme Boží
dobrotu. Ale ta čísla nechme na Pánu
Bohu. V každém případě přejeme Boží požehnání ve všech oblastech
a potřebách jejího života. Ať se jí život
i nadále líbí. Já tvrdím, že Bůh
na ní svou dobrotu viditelně projevuje.

Farář u sv.Jakuba