Společenský večer – jak šel čas

Společenský večer pořádaný farností svatého Jakuba s pořadovým číslem 25 přivítal své příznivce 16. ledna 2016. Pojďme se malinko ohlédnout za těmi předchozími. Na počátku byl nápad, jak oživit život ve farnosti. A …více