Biřmování

Skončila doba velikonoční, skončila svým vyvrcholením, slavností Seslání Ducha svatého. V průběhu doby velikonoční jsme na toto téma průběžně hovořili a snad se každý o příchod Ducha svatého také modlil. Duch svatý na nás sestoupil ve křtu, a v plnosti na nás sestupuje ve svátosti biřmování. U sv.Jakuba byla tato svátost udělována před dvěma roky. Když vezmeme do rukou církevní právo, mělo by se ve farnosti udělovat každé tři roky. To je sice v mnoha farnostech „nad možnosti“, ale kde je zájem, což je základní a vlastně jediná „podmínka“, proč se o to nesnažit? Po ohlášení nabídky biřmování se v průběhu neděle přihlásili dva kandidáti. Po jednání s biskupem mohu s radostí oznámit:

BIŘMOVÁNÍ BUDE !

Bude se konat v neděli 22. května 2016, tedy o slavnosti Seslání Ducha svatého v 10.00 u svatého Jakuba St. Biřmovat bude Otec biskup VÁCLAV MALÝ, který ochotně a rád účast přislíbil.

Příprava by probíhala způsobem, jako minule: scházeli bychom se se jednu sobotu v měsíci, vždy podle možnosti jednotlivců. Nebudeme určovat délku setkání, odhaduji min. 90, nebo 120 minut, samozřejmě s „přestávkou“. Bude to dost odvislé od vzájemné komunikace. Začneme začátkem září t.r. Témata v průběhu prázdnin navrhnu: měly by to být aktuální záležitosti ze života církve, nebo i profánní společnosti, na které církev zatím nereaguje, anebo kde je se společností v zásadním rozporu. Něco bude předloženo, na něco budeme společně hledat odpověď. Mnohé bylo probíráno před dvěma roky, ovšem od té doby se situace v církci i světě v mnohém změnila a na to musíme reagovat. Základní náboženské vědomosti probírány nebudou, tyto znalosti se předpokládají, a kdo v nich má výrazné „manko“, ten si je jistě zopakuje či doplní soukromě, aby nestavěl na písku. Na jedno setkání bych rád pozval jednoho kněze, který by Vám měl určitě co říct a odpovídal by na vaše případné dotazy.

Kdo má o biřmování zájem, prosím, skontaktujte mě, zatím jen velmi krátce, ale o osobní kontakt bych samozřejmě prosil. Pochopitelně kdo se rozhodne v průběhu prázdnin a přijde na první přípravné setkání, bude také do přípravy zařazen, ale rád bych měl částečnou představu „kdo a kolik“.

A prosím všechny farníky, biřmované i nebiřmované, zda by se za to modlili, zda by na to aspoň občas vzpoměli před Bohem. Biřmování m.j. farnost vždycky nějak pozitivně zasáhla a pozvedla.

A velmi děkuji oběma bratřím, kteří projevili tak „svižně“ zájem.

Přeji nám radost, pokoj a světlo Ducha svatého!