Biskup Malý u Sv. Jakuba Staršího

Milý farníci a „dvojfarníci“- což můj název těch, kdo jsou úředně regstrování v jiné farnosti, ale kromě ní mají ještě druhou farnost, kde se účastňují bohoslužeb a života farnosti, ať už např. o prázdninách, nebo za určitým typem bohoslužeb, u nás např. dětské bohoslužby. Nejsou tedy „půlfarníci“, ale „dvojfarníci“. Obohacují dvě farnosti.

Zde je tedy radostné oznámení pro všechny: V neděli dne 25.října, navštíví naši farnosti a bude zde sloužit mši svatou v 10:00 hodin otec biskup VÁCLAV MALÝ, na oslavu ukončení DVOULETÉHO, projektu „VEZMI A ČTI CELOU BIBLI“, který skončí 6.října tj. Při něm předá drobné upomínky všem, kdo se této iniciativy účastnili a po dva roky četli a přečetli celou Bibli. Věřím, že to bude samozřejmě ocenění všech, kdo společně jako farnost Bibli četli, i dětí, které v kratší době přečetli celé evangelium, společně sestavené ze všech čtyř evengelií; věřím však, že to bude oslava celého Písma svatého a povzbuzení k další práci s Písmem svatým. Že to tedy bude oslava celé farnosti.

S biskupem Malým se tak setkáme v relativně krátké době dvakrát – o druhé v květnu příštího roku, kdy zde bude biřmovat. A jistě nám přiblíží aspoň něco ze života církve a jako předseda org. „Iusticia et pax“ (Právo a spravedlnost) nám přiblíží, jaký je v těchto skutečnostech stav ve světě.