Celostátní setkání mládeže

V srpnu od 13. do 19. se ulice města Tábor naplní účastníky 3. Celostátního setkání mládeže. Zúčastnit se mohou mladí lidé od 14-ti let. Z naší farnosti se již přihlásilo 10 lidí, v převážné většině jde o kluky. Ze setkání budou pravidelně přinášet informace rádio Proglas a televize Noe. Mottem letošního setkání je: „Jako jsem já miloval vás, tak se vy milujte navzájem“ Myšlenky vychází z poselství Svatého otce mladým lidem celého světa, které vždy obdrží na Květnou neděli příslušného roku. Při setkání mohou mladí lidé upevnit si vztah s Bohem a zažít společenství církve v její rozmanitosti. Důležité je též vědomí, že nejsme sami, že je nás víc, kteří se hlásí ke Kristu a k evangeliu.Pokud můžete, prosím, povzbuďte ještě své děti, vnoučata, kamarády k účasti na setkání. Ti, kteří se přihlásí do konce června mají slevu na účastnickém poplatku. Přihlášky je možno sehnat v kostele. Další informace můžete najít na internetu: www.tabor2007.signaly.cz