Česká křesťanská akademie v Příbrami – jak dál?

V polovině ledna jsme ukončili
opět jeden z přednáškových cyklů,
který pořádáme pod hlavičkou místní
skupiny České křesťanské akademie.

Ta v Příbrami s různými přestávkami
vyvíjí činnost již řadu let. V poslední
době jsme u nás přivítali například
otce biskupa Václava Malého
nebo Karla Herbsta, dále bych mohl
jmenovat například p. Františka Líznu,
nebo Michaela Chytrého a podobně.
Posledním přednášejícím byl architekt
Aleš Brotánek. Již před touto
přednáškou jsem byl přesvědčen, že
pro další působení akademie budeme
muset hledat jiný formát. Přednášky
už tolik netáhnou, navíc nedisponujeme
vhodnými prostory (i přes velice
vstřícné jednání Waldorfské školy).
Problém je v tom, že s přednášejícím
nemůžeme navázat méně formální
kontakt, nemůžeme posedět například
při kávě s těmi, kteří by měli zájem se
třeba ještě chvilku zdržet a s hostem si
popovídat třeba více na osobní rovině.
Pokud zůstaneme na půdě Křesťanské
akademie, její činnost je různorodá
– pořádání přednášek je jen jednou
z možných aktivit. Co je ale nejdůležitější
– většinou se o činnost akademie
stará tým lidí, ať už členů akademie
nebo třeba jen sympatizantů. I
Příbram má několik členů, což je samozřejmě
velmi pozitivní, ale bohužel
se nám nepodařilo systematicky spolupracovat.
Proto bych chtěl vyzvat
nejen všechny stávající členy ČKA,
ale i všechny ostatní, kteří by měli zájem
v činnosti akademie pokračovat,
aby se nějakým způsobem „aktivovali“.
Věřím, že společně se nám podaří
činnost akademie opět obnovit tak,
aby byla znovu přitažlivá pro více lidí
a hlavně aby měla význam nejen pro
křesťany Příbrami, ale aby byla schopna
oslovit zajímavými akcemi i lidi
mimo kostel.

Jan Cikler