České Santiago – 13. zájezd farního společenství Jince

Většina z nás už dnes ví, že Santiago je město a poutní místo ve Španělsku, kde jsou údajně uloženy ostatky sv. apoštola Jakuba Staršího. Do Santiaga se putuje už od raného středověku, v současné době toto putování zaznamenalo velkou renesanci.

Při plánování zájezdu mě toto téma zaujalo už dávno – při televizním přenosu části svatojakubské cesty za komentování MUDr. Zdeňka Susy, který tuto pouť na třikrát absolvoval.
Protože však pro nás, účastníky našich zájezdů, pěší pouť do Santiaga
nepřipadá v úvahu, uspořádali jsme Santiago české. Jeli jsme po svatyních zasvěcených sv. Jakubu v Jihočeském kraji. Navštívili jsme sedm míst. (…)
Samozřejmě je v jižních Čechách svatojakubských svatyň více, ale i tak byla cesta dost dlouhá. Skutečností, že byla účastníky přijata dobře, je to, že na letošní zájezd „Prameny vody živé“ se přihlásilo 49 lidí.
Marie Klimtová, Jince 309