České Santiago – poutní cesta za Sv. Jakubem

V následujícím článku vás čeká další zajímavé čtení o kostelech. Pan Špinar daroval našemu zpravodaji do rubriky „Čtenáři píší“ dopis, ve kterém popisuje zájezd ze dne 27.8.2005. Jednalo se o kostely sv. Jakuba v jižních Čechách. Děkujeme jemu i paní Filipové, která nám k tomu poskytla pohledy a razítka. Ještě vám můžeme vysvětlit to, proč ke jménu tohoto apoštola je u některých kostelů přidáno „Starší“ a u některých „Větší“ (např. v Sedlici). Nejsou to dva různí apoštolové, protože obojí je správné. Oba výrazy jsou přeloženy z jednoho latinského slova a význam obou slov je stejný.

Naše farnost uskutečnila zájezd na poutní místa po trase PŘÍBRAM, TÝN NAD VLTAVOU, PRACHATICE, SEDLICE, KASEJOVICE, NEPOMUK. V 7 hod. zahájil pouť po kostelích Sv. Jakuba Staršího P. Jindřich Krink,duchovní správce v PŘÍBRAMI, který pohovořil v krátké promluvě o příbramském děkanském kostele. Na jednotlivých zastaveních na nás čekali dohodnutí průvodci a stručné nás seznámili s historií jejich kostelů. V TÝNĚ NAD VLTAVOU jsme se dověděli,, že tamní kostel pochází z druhé poloviny 13. století. Ve druhé polovině 18. století byl barokizován a na kůru jsou památkově chráněné varhany – jedny z nejstarších v Čechách. V PRACHATICÍCH byl k vidění starý barokní kostel z poloviny 15. století. Po roce 1507 převzali město Rožmberkové. V 18. stol. kostel chátral a později byl postupně opravován. Za povšimnutí stojí krásná pozdně gotická klenba. V MALENICÍCH stojí na kopečku menší kostelík se hřbitovem, na němž jsou pochovány významné osobnosti – např. P. TEPLÝ, J. PLESKOT, ZD. PODSKALSKÝ, arch. ZÍTEK, ROD KUHNŮ. Budova fary pochází z roku 1329. V MĚSTEČKU SEDLICE stojí farní gotický farní kostel. Dokončení se datuje v r. 1752 a byl vybudován na místě staršího gotického kostela ze 14. století. KASEJOVICE byly předposlední zastávkou, kde stojí starý kostel z 12. – 13. století. Významným prvkem byly krásné dřevořezby na architektonických prvcích v interiéru. V NEPOMUKU, což byla poslední zastávka, jsme si prohlédli Arciděkanský kostel, který stojí na pozemku panství Zelená Hora v majetku Šternberků. Stavba se datuje začátkem 13. století jako kaple v románském slohu.Významným prvkem je románský portál. Začátkem 12. století zde působili cisterciáni a postavili tady klášter v obci Nesadice, které se sloučily se sousední obcí Pomuk a vzniklo městečko Nepomuk.Ve 12. století zde byla tvrz. Klášter prosperoval a okolní obce vzkvétaly. Kostel byl přestavěn v gotickém slohu ve 14. století. V 18. stol. byla přistavěna věž a celý kostel barokizován. Josef II. panství prodal, ale 19. stol. bylo získáno zpět. Po úpravách byl obnoven novogotický inventář kostela. Ve večerních hodinách jsme se vrátili spokojeni domů plni čerstvých dojmů z vydařeného poutního výletu.
( ing. Libor Špinar a Anna Weberová )