Člověk a víra – zajímavý projekt (nejen) pro fotografy

Projekt „Člověk a víra“ vznikl po mnohaleté fungující a příjemné fotografické spolupráci fotografů Romana Albrechta a Ireny Grimové. Nápad přišel jako osvícení na koncertu v prefektáři dominikánů u sv. Jiljí – zachytit krásu prostor a duchovní rozměr okamžiku.

V září roku 2011 tedy zdokumentovali první akci, mši u hrobu sv. Václava. Hotové obrazy dostály velkého ohlasu, což bylo vstupenkou k fotografické spolupráci s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze. Projekt pro velkou radost autorů začal nabývat stále větších rozměrů, což zastřešila pětiletá smlouva o spolupráci.

Vzhledem k mohutnosti prostoru, ve kterém se oba autoři pohybují, museli značně rozšířit své vybavení pro snadnější práci, a to v podobě dalšího softwaru na úpravu fotografií, profesionálních vysílaček a velmi světelné optiky.

Počáteční nesmělost při fotografování akcí pořádaných Metropolitní kapitulou se přeměnila v naprostou odevzdanost k projektu, ke kterému přistupují velmi profesionálně. Odráží se to v pečlivé přípravě na každou akci, v patřičném způsobu práce a zároveň přísném postupu při zpracování fotografií. Velký milník spolupráce byl první ročník výstavy „Katedrála a živá setkání“, pořádaná v termínu od 18. října do 18.listopadu 2012 v malebných prostorách Mladotova domu na Pražském hradě, v ulici Vikářská 37.

Výstava dostála velkého ohlasu přes tehdy minimální propagaci, proto byli autoři vyzváni k jejímu zopakování.

Zda se to autorům podařilo, se můžete dozvědět ze zpětné vazby od návštěvníků, jejichž počet se denně pohyboval v řádech desítek.

Roman Albrecht i Irena Grimová mají své vlastní zaměstnání v jiném oboru, proto je intenzita spolupráce vedla k myšlence rozšířit své řady o další spolupracovníky, k projektu se připojil jako další partner v roce 2012 Václav Chaloupka, 2014 Miroslav Snopek. V roce 2014 se rozhodli iniciativu rozšířit na celou ČR.

Unikátní fotografické sdružení Člověk a víra – Fotografové pro církve ČR je celostátní nezisková organizace zastřešující práci dobrovolných fotografů, kteří uměleckou formou dokumentují významné křesťanské akce českých církví jak v republice, tak v zahraničí. Dnes je nás přes padesát, pevně věříme, že v průběhu několika let se staneme největším fotografickým sdružením v České republice.

Uvítáme právě pomoc i v této oblasti – přijímáme další fotografy z celé republiky. Každého zájemce vyškolíme jak fotograficky, tak i specificky z hlediska sakrální fotografie. Méně zkušený kandidát pak dostává přiřazeného mentora z řad zkušenějších fotografů a tak napomáháme jeho profesnímu růstu. Našimi členy jsou převážně amatéři a poloprofesionálové, ale máme i několik členů, které živí jen fotografie. Je na místě však poznamenat, že všichni konají svou práci zdarma. Našemu nejmladšímu členovi je 17, nejstaršímu 75 let.

Více na: clovekavira.cz